Gán ảnh cho danh bạ trên iPhone của bạn sẽ làm cho ảnh của liên hệ xuất hiện bất cứ khi nào liên hệ của bạn gọi cho bạn, điều này cho phép bạn dễ dàng nhận ra ai đang gọi cho mình mà không cần nhìn vào tên của liên hệ.

Gán ảnh cho danh bạ trên iPhone

Bạn có thể thêm hoặc gán Ảnh cho Danh bạ trên iPhone bằng cách chọn Ảnh từ Thư viện ảnh của iPhone, bằng cách chụp một Ảnh mới về số liên lạc của bạn bằng Máy ảnh của iPhone và cũng bằng cách nhập Ảnh hồ sơ Facebook.

1. Mở ứng dụng Danh bạ trên iPhone của bạn

2. Nhấn vào Liên hệ mà bạn muốn gán ảnh cho

3. Tiếp theo, nhấn vào nút Chỉnh sửa nằm ở góc trên cùng bên phải của màn hình

Chỉnh sửa liên hệ trên iPhone

4. Tiếp theo, nhấn vào Thêm ảnh, nằm gần góc trên cùng bên trái của màn hình

Thêm ảnh vào danh bạ trên iPhone

5. Từ menu bật lên, chạm vào Chọn Ảnh để chọn ảnh có sẵn hoặc chạm vào Chụp ảnh để chụp ảnh mới.

Chọn hoặc Chụp ảnh trên iPhone

Nếu bạn nhấn vào Chụp ảnh, bạn sẽ có thể chụp một Ảnh mới về Người liên hệ của mình trên màn hình tiếp theo và sau đó gán Ảnh này làm ảnh Hồ sơ của Người liên hệ của bạn.

6. Nếu bạn nhấn vào Chọn ảnh, bạn sẽ được đưa đến một màn hình mới, từ đây bạn sẽ có thể chọn Album chứa Ảnh mà bạn muốn gán cho liên hệ này và sau đó chọn ảnh.

7. Trên màn hình tiếp theo, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh cho hình ảnh, sau đó nhấn vào Chọn để gán hình ảnh cho Liên hệ của bạn

8. Nhấn vào Xong (nằm ở góc trên cùng bên phải) để lưu những thay đổi bạn đã thực hiện

Lưu thay đổi đối với hồ sơ liên hệ trên iPhone

Gán Ảnh Facebook cho Danh bạ trên iPhone

Trong trường hợp bạn không muốn phải lưu thủ công ảnh hồ sơ Facebook của liên hệ rồi gán ảnh đó cho liên hệ của mình, bạn có thể bật tính năng đồng bộ hóa Ảnh Facebook để tự động gán Ảnh Facebook cho Danh bạ của mình.

1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn và sau đó nhấn vào Facebook

Cài đặt Facebook trên iPhone

2. Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ được nhắc Đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình, trong trường hợp bạn chưa đăng nhập.

3. Tiếp theo, bật tùy chọn BẬT cho phần Dưới danh bạ Allow These apps to Use your Account (Xem hình ảnh bên dưới)

Bật Danh bạ Facebook trên iPhone

Thay đổi hoặc xóa ảnh liên hệ trên iPhone

Trong trường hợp bạn cảm thấy rằng ảnh Danh bạ của mình đã lỗi thời, bạn có thể thay đổi hoặc xóa ảnh của họ bằng cách làm theo các bước bên dưới.

1. Mở ứng dụng Danh bạ trên iPhone của bạn

2. Từ danh sách Liên hệ, hãy nhấn vào Liên hệ có ảnh bạn muốn thay đổi hoặc xóa

3. Trên trang Danh bạ, chạm vào nút Chỉnh sửa nằm ở góc trên cùng bên phải của màn hình

Chỉnh sửa liên hệ trên iPhone

4. Sau khi nhấn vào Chỉnh sửa, hãy nhấn vào Ảnh liên hệ nằm bên cạnh Tên liên hệ

5. Từ menu bật lên, nhấn vào Chọn Ảnh để chọn Ảnh hiện có từ Thư viện ảnh hoặc bạn có thể nhấn vào Chụp ảnh, trong trường hợp bạn muốn chụp ảnh mới bằng Máy ảnh của iPhone.

Thay đổi hoặc xóa ảnh liên hệ trên iPhone

6. Như bạn hẳn đã tìm ra, bạn có thể nhấn vào Xóa Ảnh để xóa ảnh hiện có của Liên hệ và không gán bất kỳ Ảnh nào cho Liên hệ của bạn.

7. Nhấn vào Xong (nằm ở góc trên cùng bên phải) để lưu những thay đổi bạn đã thực hiện

Lưu thay đổi đối với hồ sơ liên hệ trên iPhone

  1. Cách thiết lập nhóm liên hệ trên iPhone