Dễ dàng thay đổi Ngày và Giờ trong Windows 10, trong trường hợp bạn thấy máy tính của mình hiển thị Ngày và Giờ không chính xác sau khi thiết lập ban đầu hoặc muộn hơn sau khi cập nhật hoặc do các lý do khác.

Thay đổi ngày và giờ trong Windows 10

Ngày và giờ sẽ được đặt tự động trên máy tính của bạn dựa trên lựa chọn Quốc gia hoặc Khu vực của bạn trong quá trình thiết lập ban đầu của máy tính.

Nói chung, hầu hết các trường hợp máy tính hiển thị thời gian không chính xác có thể được sửa chữa bằng cách chọn múi giờ phù hợp cho Quốc gia hoặc khu vực của bạn và cho phép máy tính tự động đặt thời gian.

Nếu máy tính của bạn hiển thị thời gian không chính xác, ngay cả khi đã chọn đúng múi giờ hoặc bạn không thể chọn đúng múi giờ, bạn có thể thay đổi Ngày và Giờ trong Windows 10 theo cách thủ công.

1. Tự động đặt ngày và giờ trong Windows 10

Làm theo các bước bên dưới để tự động đặt Ngày và Giờ trên máy tính Windows 10 của bạn.

1. Nhấp vào nút Start > Biểu tượng  Settings.

Biểu tượng Cài đặt và Nút Bắt đầu của Windows

2. Trên màn hình Settings, nhấp vào tùy chọn Time & Language.

Tùy chọn thời gian & ngôn ngữ trên màn hình cài đặt Windows

3. Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào Date & Time trong menu bên. Trong ngăn bên phải, chọn Múi giờ phù hợp dựa trên Khu vực hoặc Quốc gia nơi đặt máy tính.

Bạn cũng có thể bật  Adjust for daylight saving time automatically, nếu Quốc gia nơi bạn sinh sống tuân theo Daylight Time savings.

Đặt múi giờ trong Windows 10

Sau khi bạn chọn đúng múi giờ, đồng hồ trên máy tính của bạn sẽ tự động điều chỉnh để hiển thị đúng Ngày và Giờ.

Nếu bạn bật Daylight Time Saving, máy tính của bạn sẽ tự động di chuyển về phía trước 1 giờ vào mùa xuân và lùi lại 1 giờ vào mùa thu, dựa trên Daylight Time savings cài đặt trong khu vực của bạn.

2. Thay đổi ngày và giờ theo cách thủ công trong Windows 10

Nếu bạn thấy rằng máy tính của mình không thể tự động đặt Ngày và Giờ chính xác, bạn có thể thay đổi Ngày và Giờ trên máy tính của mình theo cách thủ công.

1. Mở Settings > chọn Time & language.

Tùy chọn thời gian & ngôn ngữ trên màn hình cài đặt Windows

2. Trên màn hình Tiếp theo, nhấp vào Date & time trong menu bên. Trong khung bên phải, bật tắt tùy chọn OFF Set time automatically và nhấp vào nút Change.

Thay đổi thủ công tùy chọn ngày và giờ trong Windows 10

Ghi chú: Nút Change chỉ có thể nhấp được khi tùy chọn Set Time Automatically bị tắt.

3. Trên màn hình tiếp theo, thay đổi Ngày và Giờ theo yêu cầu và nhấp vào nút Change.

Thay đổi ngày và giờ theo cách thủ công trong Windows 10

3. Thay đổi Định dạng Ngày và Giờ

Trong trường hợp bạn muốn, có thể thay đổi Định dạng Ngày và Giờ trong Windows 10. Điều này sẽ thay đổi cách hiển thị ngày và giờ trên máy tính của bạn.

1. Đi tới Settings > Time & Language.

2. Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào Date & Time ở menu bên trái. Trong ngăn bên phải, cuộn xuống và nhấp vào Date, time and regional formatting.

Tùy chọn định dạng ngày, giờ và khu vực trên PC Windows

3. Trên màn hình tiếp theo, cuộn xuống và nhấp vào Change data formats 

Thay đổi tùy chọn Định dạng Dữ liệu trên màn hình Ngôn ngữ và Thời gian của Windows

4. Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ có thể thay đổi định dạng hiển thị của Ngày và Giờ trên máy tính của mình.

Thay đổi màn hình định dạng ngày và giờ trong Windows 10

Trên đây là các cách giúp bạn Thiết lập thời gian, ngày, giờ trên Windows 10 cực kỳ đơn giản. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích đừng quên, nhấn Like và Chia sẻ cho Howtodesk nhé.