Ứng dụng Thời tiết trên iPhone có thể theo dõi các điều kiện Thời tiết ở nhiều Vị trí mà bạn có thể quan tâm. Bạn sẽ tìm thấy bên dưới các bước để Thêm, Xóa và Sắp xếp lại Thành phố trong Ứng dụng Thời tiết trên iPhone.

1. Thêm Thành phố vào Ứng dụng Thời tiết trên iPhone

Làm theo các bước bên dưới để Thêm Thành phố hoặc Vị trí vào Ứng dụng Thời tiết trên iPhone của bạn.

1. Khởi động Ứng dụng Thời tiết trên iPhone của bạn và nhấn vào biểu tượng menu 3 dòng nằm ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

Danh sách ba dòng iCon trên Ứng dụng thời tiết trên iPhone

2. Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào + nằm ở góc dưới bên phải màn hình của bạn.

Biểu tượng dấu cộng trong Ứng dụng thời tiết trên iPhone

3. Trên màn hình tiếp theo, nhập Tên Thành phố mà bạn muốn Thêm và nhấn vào Kết quả Tìm kiếm phù hợp với Thành phố hoặc Vị trí.

Tìm kiếm ứng dụng thời tiết trên iPhone của thành phố

Thành phố đã chọn sẽ được thêm vào Ứng dụng thời tiết và iPhone sẽ bắt đầu hiển thị thông tin liên quan đến nhiệt độ và Thời tiết cho Thành phố mà bạn vừa thêm vào Ứng dụng thời tiết.

2. Loại bỏ các thành phố trong ứng dụng thời tiết trên iPhone

Bất cứ lúc nào, bạn có thể xóa Cities khỏi Ứng dụng thời tiết trên iPhone.

1. Khởi động Ứng dụng Thời tiết trên iPhone của bạn và nhấn vào biểu tượng menu 3 dòng, nằm ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

Danh sách ba dòng iCon trên Ứng dụng thời tiết trên iPhone

2. Trên màn hình tiếp theo, chạm và giữ vào Tên thành phố mà bạn muốn xóa và vuốt sang trái để hiển thị tùy chọn Xóa.

Sắp xếp lại các thành phố trong ứng dụng thời tiết trên iPhone

4. Tiếp theo, chạm vào tùy chọn Xóa để xóa Thành phố đã chọn khỏi Ứng dụng thời tiết trên iPhone của bạn.

Xóa thành phố khỏi ứng dụng thời tiết trên iPhone

Sau khi Thành phố đã chọn bị xóa khỏi Ứng dụng Thời tiết, bạn sẽ không còn thấy thông tin Thời tiết cho Thành phố đó trên iPhone của mình nữa.

3. Sắp xếp lại các thành phố trong Ứng dụng thời tiết trên iPhone

Trong trường hợp bạn đã thêm nhiều Thành phố vào ứng dụng Thời tiết, bạn có thể Sắp xếp lại các Thành phố bằng cách di chuyển chúng lên hoặc xuống danh sách.

1. Khởi động Ứng dụng Thời tiết trên iPhone của bạn và nhấn vào biểu tượng menu 3 dòng, nằm ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

Danh sách ba dòng iCon trên Ứng dụng thời tiết trên iPhone

2. Trên màn hình tiếp theo, chạm và giữ vào Tên thành phố mà bạn muốn di chuyển lên hoặc xuống danh sách.

Sắp xếp lại các thành phố trong ứng dụng thời tiết trên iPhone

3. Tiếp theo, kéo Thành phố đã chọn đến vị trí mà bạn muốn xem trên Ứng dụng thời tiết trên iPhone và thả ngón tay của bạn.

Bạn có thể Lặp lại quá trình này; trong trường hợp bạn có Thành phố hoặc Vị trí khác mà bạn muốn Sắp xếp lại trên ứng dụng Thời tiết trên iPhone.

4. Chuyển từ độ C sang độ F trên ứng dụng thời tiết trên iPhone

Bạn có thể chuyển đổi giữa độ C và độ F bất kỳ lúc nào trong Ứng dụng thời tiết trên iPhone.

1. Khởi động Ứng dụng Thời tiết trên iPhone của bạn và nhấn vào biểu tượng menu 3 dòng, nằm ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

Danh sách ba dòng iCon trên Ứng dụng thời tiết trên iPhone

2. Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào ° C để làm cho Ứng dụng thời tiết hiển thị Nhiệt độ theo độ C.

Thay đổi báo cáo nhiệt độ thành định dạng số liệu trong ứng dụng thời tiết trên iPhone

3. Nếu bạn muốn xem nhiệt độ ở độ F, hãy nhấn vào nút ° F và ngay lập tức bạn sẽ thấy nhiệt độ hiển thị thay đổi thành độ F.

Thay đổi báo cáo nhiệt độ thành định dạng hoàng gia trong ứng dụng thời tiết trên iPhone

Nút ° C / ° F hoạt động giống như một nút bật tắt, giúp bạn thực sự dễ dàng thay đổi các chỉ số nhiệt độ từ độ C sang độ F trong màn hình Ứng dụng thời tiết trên iPhone của bạn.