Cách khắc phục sự cố ‘Powershell đã ngừng hoạt động’ trên...

Thông báo lỗi “Windows Powershell không còn hoạt động” chắc chắn là một điều phiền toái. Nó sẽ không phải là một phiền...

Cách sửa lỗi “Giá trị không hợp lệ cho sổ đăng...

Nếu bạn đã từng gặp trường hợp không thể mở ảnh JPEG trên hệ thống Windows của mình, bạn có thể quen với lỗi...

Cách khắc phục sự cố ‘Sự cố khi gửi lệnh tới...

Thông thường, người dùng Windows nhận được thông báo lỗi "Đã xảy ra sự cố khi gửi lệnh tới chương trình excel". Vì...

Cách sửa chữa COM Surrogate đã ngừng hoạt động (dllhost.exe) trên...

Thông báo lỗi “COM Surrogate đã ngừng hoạt động” hoặc “Máy chủ DLL không phản hồi” là một sự kiện kỳ ​​lạ và khó...