Pokud nemůžete tisknout z důvodu Another computer is using the printer chybová zpráva v systému Windows 10, níže naleznete některé způsoby, jak tento problém vyřešit.

Jiný počítač používá chybu tiskárny v systému Windows 10

Chybová zpráva Another Computer is Using the Printer se nejčastěji vyskytuje u mnoha modelů tiskáren Canon a také u některých tiskáren Epson.

Podle chybové zprávy můžete předpokládat, že tiskárnu používá někdo jiný ve vašem domě nebo kanceláři, a dokonce můžete jít kolem a zkontrolovat, zda tiskárnu nepoužívá někdo jiný.

Tato chybová zpráva však nemá nic společného s jinými počítači a vyskytuje se, i když je k tiskárně připojen pouze jeden počítač.

1. Vypněte a zapněte tiskárnu

Začněte jednoduchou opravou a vypněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení. Počkejte 60 sekund a stisknutím tlačítka Napájení spusťte tiskárnu.

Pokud tato oprava funguje, nejprve uvidíte, jak tiskárna prochází procesem zahřívání a po chvíli se vytiskne vše, co jste se snažili vytisknout.

2. Restartujte službu zařazování tisku

Restartování služby Print Spooler může vyřešit problémy s tiskem.

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a klepněte na příkaz Spustit.

Otevřete příkaz Spustit ve Windows 10

2. V okně příkazu Spustit zadejte services.msc a klikněte na OK.

Otevřete obrazovku služeb systému Windows pomocí příkazu Spustit

3. Na obrazovce služeb přejděte dolů a klikněte pravým tlačítkem na Print Spooler a klikněte na Stop.

Zastavte zařazování tisku na počítači se systémem Windows

4. Poté znovu klikněte pravým tlačítkem na Print Spooler a tentokrát klikněte na Restart.

Poté zkontrolujte, zda můžete tisknout.

3. Nastavte tiskárnu jako výchozí tiskárnu

Pokud používáte tiskárnu Canon, s největší pravděpodobností jsou ve vašem počítači nainstalovány dvě tiskárny Canon. Jedna z nich bude běžná tiskárna Canon a druhá bude mít příponu WS.

Chcete-li nastavit běžnou tiskárnu Canon jako výchozí tiskárnu v počítači, postupujte podle následujících kroků a problém by měl být vyřešen.

1. Otevřete Nastavení a klikněte na Zařízení.

Karta Zařízení na obrazovce Nastavení systému Windows

2. Na obrazovce Zařízení klikněte v levém podokně na Tiskárny a skenery. V pravém podokně klikněte na svou tiskárnu a poté klikněte na možnost Otevřít frontu.

Otevřete Print Queue na Windows PC

3. Na další obrazovce klikněte v rozevírací nabídce na možnost Tiskárna > Nastavit jako výchozí tiskárnu.

Nastavte výchozí tiskárnu v systému Windows

Nyní byste měli být schopni tisknout, aniž byste viděli, že tuto výzvu tiskárny používá jiná tiskárna.

4. Power Flush počítače a tiskárny

Jednoduchým řešením, které může pomoci při problémech s tiskem, je úplné vypnutí napájení počítače, tiskárny a modemu (v případě tiskárny připojené přes WiFi).

Vypnutí a restartování počítače a tiskárny může pomoci odstranit zaseknuté procesy, opravit drobné softwarové závady a resetovat konfiguraci sítě.

1. Vypněte počítač, tiskárnu

2. Odpojte počítač i tiskárnu od zdroje napájení.

3. Po 5 minutách znovu připojte počítač a tiskárnu ke zdroji napájení a restartujte je.

Nyní zkontrolujte, zda můžete tisknout, aniž byste narazili na chybovou zprávu.

5. Použijte Poradce při potížích

1. Otevřete Nastavení > klikněte na Aktualizace a zabezpečení.

Karta Aktualizace a zabezpečení na obrazovce Nastavení systému Windows

2. Na další obrazovce klikněte v levém podokně na možnost Odstraňování problémů. V pravém podokně klikněte na Najít a opravit problémy s tiskem.

Odstraňování problémů s možností tiskárny v systému Windows 10

3. Dále klikněte na tlačítko Spustit nástroj pro odstraňování problémů.

Spusťte Poradce při potížích s tiskárnou

4. Při pokusu o nalezení a odstranění problémů s tiskem na vašem počítači postupujte podle pokynů na obrazovce.

6. Aktualizujte ovladač tiskárny

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a klepněte na Správce zařízení.

Otevřete Správce zařízení

2. Na obrazovce Správce zařízení klikněte pravým tlačítkem na svou tiskárnu a klikněte na Aktualizovat ovladač.

Aktualizujte ovladač tiskárny

3. Na další obrazovce klikněte na možnost Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače.

Automaticky vyhledat aktualizovaný ovladač zařízení

4. Umožněte systému Windows vyhledat aktualizovaný ovladač tiskárny a nainstalovat jej do počítače.