Kako popraviti COM surogat je prestao raditi (dllhost.exe) na računalu sa...

Poruka o pogrešci "COM Surogate je prestao raditi" ili "DLL host ne reagira" čudan je i frustrirajući događaj. COM Surogate pogreške nisu katastrofalne,...