Als u niet kunt afdrukken vanwege: Another computer is using the printer foutmelding in Windows 10, vindt u hieronder enkele methoden om dit probleem op te lossen.

Een andere computer gebruikt de printerfout in Windows 10

De foutmelding Another Computer is Using the Printer wordt meestal opgemerkt op veel modellen Canon-printers en ook in bepaalde Epson-printers.

Aan de hand van de foutmelding mag u ervan uitgaan dat iemand anders in uw huis of kantoor de printer gebruikt en kunt u zelfs rondgaan om te controleren of iemand anders de printer gebruikt.

Deze foutmelding heeft echter niets te maken met andere computers en treedt zelfs op als er maar één computer op de printer is aangesloten.

1. Printer UIT en AAN zetten

Begin met een eenvoudige oplossing en schakel de printer UIT door op de aan/uit-knop te drukken. Wacht 60 seconden en druk op de aan/uit-knop om de printer te starten.

Als deze oplossing werkt, ziet u eerst dat de printer het opwarmproces doorloopt en na een tijdje wordt alles wat u probeerde af te drukken afgedrukt.

2. Start de Print Spooler-service opnieuw

Door de Print Spooler-service opnieuw te starten, kunt u afdrukproblemen oplossen.

1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop en klik op Uitvoeren.

Open Opdracht uitvoeren in Windows 10

2. Typ services.msc in het venster Opdracht uitvoeren en klik op OK.

Open het Windows Services-scherm met de opdracht Uitvoeren

3. Scroll op het scherm Services naar beneden en klik met de rechtermuisknop op Print Spooler en klik op Stop.

Stop Print Spooler op Windows-pc

4. Klik vervolgens nogmaals met de rechtermuisknop op Print Spooler en klik deze keer op Opnieuw opstarten.

Kijk daarna of u kunt afdrukken.

3. Stel printer in als standaardprinter

Als u Canon-printer gebruikt, zijn er hoogstwaarschijnlijk twee Canon-printers op uw computer geïnstalleerd. Een daarvan is de gewone Canon-printer en de andere heeft een WS-achtervoegsel.

Volg de onderstaande stappen om de normale Canon-printer in te stellen als de standaardprinter op uw computer en dit zou het probleem moeten oplossen.

1. Open Instellingen en klik op Apparaten.

Tabblad Apparaten op het scherm Windows-instellingen

2. Klik in het scherm Apparaten op Printers en scanners in het linkerdeelvenster. Klik in het rechterdeelvenster op uw printer en klik vervolgens op de optie Wachtrij openen.

Afdrukwachtrij openen op Windows-pc

3. Klik in het volgende scherm op Printer > Als standaardprinter instellen optie in het vervolgkeuzemenu.

Standaardprinter instellen in Windows

Nu zou u moeten kunnen afdrukken zonder te zien dat een andere printer deze printerprompt gebruikt.

4. Power Flush computer en printer

Een eenvoudige oplossing die afdrukproblemen kan verhelpen, is het volledig uitschakelen van de stroomtoevoer naar de computer, printer en het modem (in het geval van een met WiFi verbonden printer).

Het uitschakelen en opnieuw opstarten van de computer en printer kan helpen bij het oplossen van vastgelopen processen, het oplossen van kleine softwareproblemen en het resetten van netwerkconfiguraties.

1. Zet uw computer, printer UIT

2. Koppel zowel de computer als de printer los van de stroombron.

3. Sluit na 5 minuten uw computer en printer weer aan op de voeding en start ze opnieuw op.

Kijk nu of u kunt afdrukken zonder een foutmelding te krijgen.

5. Gebruik de probleemoplosser

1. Open Instellingen > klik op Update & Beveiliging.

Tabblad Update en beveiliging op het scherm Windows-instellingen

2. Klik in het volgende scherm op Problemen oplossen in het linkerdeelvenster. Klik in het rechterdeelvenster op Problemen met afdrukken zoeken en oplossen.

Problemen met de printeroptie oplossen in Windows 10

3. Klik vervolgens op de knop De probleemoplosser uitvoeren.

Voer de probleemoplosser voor printers uit

4. Volg de instructies op het scherm terwijl de probleemoplosser afdrukproblemen op uw computer probeert te vinden en op te lossen.

6. Update de printerdriver

1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop en klik op Apparaatbeheer.

Apparaatbeheer openen

2. Klik in het scherm Apparaatbeheer met de rechtermuisknop op uw printer en klik op Stuurprogramma bijwerken.

Printerstuurprogramma bijwerken

3. Klik in het volgende scherm op Automatisch zoeken naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware.

Automatisch zoeken naar bijgewerkt apparaatstuurprogramma

4. Laat Windows zoeken naar het bijgewerkte printerstuurprogramma en installeer het op uw computer.