Dersom du ikke klarer å skrive ut pga Another computer is using the printer feilmelding i Windows 10, finner du nedenfor noen av metodene for å fikse dette problemet.

En annen datamaskin bruker skriverfeilen i Windows 10

Feilmeldingen Another Computer is Using the Printer er oftest lagt merke til på mange modeller av Canon-skrivere og også på enkelte Epson-skrivere.

Ved å følge feilmeldingen kan du anta at noen andre i huset eller kontoret ditt bruker skriveren og kan til og med gå rundt for å sjekke om noen andre bruker skriveren.

Denne feilmeldingen har imidlertid ingenting å gjøre med andre datamaskiner og oppstår selv om det bare er én datamaskin koblet til skriveren.

1. Slå av og på skriveren

Start med en enkel løsning, slå AV skriveren ved å trykke på strømknappen. Vent i 60 sekunder og trykk på strømknappen for å starte skriveren.

Hvis denne løsningen fungerer, vil du først se skriveren gå gjennom oppvarmingsprosessen, og etter en stund vil det du prøver å skrive ut, bli skrevet ut.

2. Start Print Spooler Service på nytt

Å starte Print Spooler-tjenesten på nytt kan løse utskriftsproblemer.

1. Høyreklikk på Start-knappen og klikk på Kjør.

Åpne Kjør kommando i Windows 10

2. I Kjør kommandovinduet skriver du services.msc og klikker på OK.

Åpne Windows Services-skjermen ved å bruke Kjør-kommando

3. På tjenesteskjermen blar du ned og høyreklikker på Print Spooler og klikker på Stopp.

Stopp Print Spooler på Windows-PC

4. Deretter høyreklikker du igjen på Print Spooler igjen, og denne gangen klikker du på Start på nytt.

Etter dette, se om du er i stand til å skrive ut.

3. Angi skriver som standardskriver

Hvis du bruker Canon-skriver, er det mest sannsynlig at det er to Canon-skrivere installert på datamaskinen. En av disse vil være den vanlige Canon-skriveren, og den andre vil ha et WS-suffiks.

Følg trinnene nedenfor for å angi vanlig Canon-skriver som standardskriver på datamaskinen din, og dette skal løse problemet.

1. Åpne Innstillinger og klikk på Enheter.

Enheter-fanen på Windows-innstillingsskjermen

2. På skjermbildet Enheter klikker du på Skrivere og skannere i venstre rute. I høyre rute klikker du på skriveren din og klikker deretter på alternativet Åpne kø.

Åpne Print Queue på Windows-PC

3. På neste skjerm klikker du på Skriver > Angi som standardskriver i rullegardinmenyen.

Angi standardskriver i Windows

Nå skal du kunne skrive ut uten å se en annen skriver bruker denne skrivermeldingen.

4. Power Flush datamaskin og skriver

En enkel løsning som kan hjelpe utskriftsproblemer er å slå helt AV strømforsyningen til datamaskinen, skriveren og modemet (i tilfelle en WiFi-tilkoblet skriver).

Å slå AV og starte datamaskinen og skriveren på nytt kan hjelpe med å fjerne fastkjørte prosesser, fikse mindre programvarefeil og tilbakestille nettverkskonfigurasjoner.

1. Slå AV datamaskinen, skriveren

2. Koble både datamaskinen og skriveren fra strømkilden.

3. Etter 5 minutter Koble datamaskinen og skriveren til strømforsyningen og start dem på nytt.

Se nå om du kan skrive ut uten å få noen feilmelding.

5. Bruk feilsøking

1. Åpne Innstillinger > klikk på Oppdater og sikkerhet.

Oppdatering og sikkerhet-fanen på Windows-innstillingsskjermen

2. På neste skjerm klikker du på Feilsøking i venstre rute. I høyre rute klikker du på Finn og fiks problemer med utskrift.

Feilsøke skriveralternativer i Windows 10

3. Klikk deretter på Kjør feilsøkingsknappen.

Kjør feilsøking for skriver

4. Følg instruksjonene på skjermen mens feilsøkeren prøver å finne og fikse utskriftsproblemer på datamaskinen.

6. Oppdater skriverdriveren

1. Høyreklikk på Start-knappen og klikk på Enhetsbehandling.

Åpne Enhetsbehandling

2. På Enhetsbehandling-skjermen høyreklikker du på skriveren og klikker på Oppdater driver.

Oppdater skriverdriveren

3. På neste skjerm klikker du på Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare.

Søk automatisk etter oppdatert enhetsdriver

4. La Windows søke etter den oppdaterte skriverdriveren og installer den på datamaskinen.