Vid vissa problem kan du behöva bekräfta att den senaste versionen av BIOS är installerad på din dator. Nedan hittar du stegen för att kontrollera BIOS-versionen i Windows 10

Kontrollera BIOS-versionen i Windows 10

BIOS (Basic Input Output System) är ett litet program som finns i ett minneschip på din dators moderkort.

Huvudfunktionen för BIOS är att utföra en startkontroll av datorns hårdvarukomponenter och ladda standardoperativsystemet.

Till skillnad från operativsystemet får BIOS inte regelbundna uppdateringar, men tillverkare rullar ut uppdateringar för att fixa buggar, pusha nya funktioner och för att förbättra systemstabiliteten.

I händelse av hårdvarurelaterade problem är det en god praxis att kontrollera BIOS-versionen och se till att BIOS-versionen som är installerad på din dator inte är föråldrad.

Nedan hittar du olika metoder för att kontrollera BIOS-versionen i Windows 10.

1. Kontrollera BIOS-versionen med kommandotolken

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka på Kommandotolkadmin.

Kommandotolkadminalternativ i Windows 10

Notera: Du kan också skriva cmd i sökfältet och klicka på Command Prompt i sökresultaten.

2. I kommandotolksfönstret skriver du wmic bios get biosversion och trycker på enter-tangenten på din dators tangentbord.

Kontrollera BIOS-versionen med kommandotolken

3. När kommandot har körts kommer BIOS-versionen att listas i kommandotolksfönstret.

2. Kontrollera BIOS-versionen med körkommandot

Följ stegen nedan för att hitta BIOS-versionen med kommandot Kör.

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka på KÖR.

Öppna Kör kommando i Windows

Notera: Du kan också trycka på Windows + R-tangenterna för att öppna dialogrutan Kör kommando.

2. I fönstret Kör kommando skriver du msinfo32 och klickar på OK.

Kör kommandot msinfo32

3. På skärmen Systeminformation kommer du att kunna kontrollera BIOS-versionen installerad på din dator.

BIOS-version på skärmen Systeminformation

3. Kontrollera BIOS-versionen med appen Systeminformation

Istället för att använda RUN Command kan du direkt öppna Systeminformation och kontrollera BIOS-versionen installerad på din dator.

1. Typ System Information i sökfältet och dubbelklicka på System Information App.

Öppna Windows System Information App

2. På skärmen Systeminformation bläddrar du ned till BIOS-posten och du kommer att kunna kontrollera BIOS-versionen installerad på din dator.

BIOS-version på skärmen Systeminformation

4. Kontrollera BIOS-versionen med DirectX Diagnostic Tool

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka på Kör.

Öppna Kör kommando i Windows

2. I fönstret Kör kommando skriver du dxdiag och klickar på OK.

dxdiag-kommandot i Kör-fönstret

3. I fönstret DirectX Diagnostic Tool kommer du att kunna se BIOS-versionen under System information section.

Hitta BIOS-versionen med DirectX Tool

När du har hittat BIOS-versionen kan du gå till tillverkarens webbplats (DELL, HP, etc.) för att kontrollera den senaste versionen av BIOS som är tillgänglig för nedladdning.

Viktig: Uppdatera BIOS endast om din dator har hårdvarurelaterade problem.