Om du undrar över vilken typ av hårddisk som är installerad på din dator, hittar du nedan tre olika metoder för att kontrollera om hårddisken är SSD eller HDD i Windows 10.

Kontrollera om datorn har SSD- eller HDD-lagring

Typen av hårddisk eller intern lagringsenhet som är installerad på en dator kan antingen vara av typen HDD (Hårddisk) eller SSD (Solid State Drive).

Även om traditionell lagring av hårddisktyp (Hard Disk Drive) är billigare att köpa, är den mycket långsammare jämfört med lagring av typen SSD (Solid State Drive).

Förutom att ge betydligt snabbare dataöverföring och hämtningshastigheter är SSD:er stöttåliga och förbrukar mycket mindre ström jämfört med hårddiskar.

Med denna förståelse, låt oss gå vidare och ta en titt på olika metoder för att kontrollera om hårddisktypen som är installerad på en dator är SSD eller HDD.

1. Ta reda på om datorn har SSD eller hårddisk med defragmenteraren

Det enklaste sättet att kontrollera vilken typ av hårddisk eller lagring som är installerad på en dator är att öppna verktyget Defragmenter eller Optimize Drives.

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka på Kör.

Öppna Windows Kör kommando

2. I fönstret Kör kommando skriver du dfrgui och klickar på OK.

Öppna Defragmenteringsverktyget med Kör-kommandot

3. På nästa skärm kommer typen av hårddisk att listas under Media Type Column.

Hårddisktyp listad på Optimize Drives-skärmen

Som du kan se från bilden ovan har denna dator lagring av SSD-typ.

2. Hitta om datorn har SSD eller hårddisk med hjälp av PowerShell

Ett annat snabbt sätt att kontrollera vilken typ av hårddisk som är installerad på en dator är att använda PowerShell-verktyget, som finns tillgängligt i de senaste versionerna av Windows 10.

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka på PowerShell (Admin).

Öppna Windows PowerShell Command

2. På PowerShell-skärmen skriver du Get-PhysicalDisk och trycker på Enter-tangenten på datorns tangentbord.

Kör Get-PhysicalDisk PowerShell Command

3. När kommandot har körts kommer det att lista hårddisktypen på din dator under Media Type Column (se bilden ovan).

3. Ta reda på om datorn har SSD eller hårddisk med hjälp av systeminformation

Du kan hitta detaljerad information om hårddisk, RAM, processor och annan hårdvara installerad på din dator genom att gå till skärmen Systeminformation.

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka på Kör.

2. I fönstret Kör kommando skriver du msinfo32 och klickar på OK.

Öppna Systeminformation med Kör kommando

3. På nästa skärm, navigera till Komponenter > Lagring > Diskar i den vänstra rutan. I den högra rutan hittar du detaljerad information om hårddisken som är installerad på din dator.

Hårddiskinfo på Windows systeminformationsskärm

I ovanstående fall listas posten bredvid Medietyp som Fast hårddisk, som inte tydligt anger om det är SSD- eller HDD-typ.

De två första metoderna enligt ovan bekräftar dock att datorn har lagring av SSD-typ.