แอพ Weather บน iPhone สามารถติดตามสภาพอากาศในสถานที่ต่างๆ ที่คุณอาจสนใจ คุณจะพบขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงเมืองใหม่ในแอปสภาพอากาศของ iPhone

1. เพิ่มเมืองในแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มเมืองหรือตำแหน่งลงในแอพ Weather บน iPhone ของคุณ

1. เริ่มแอพ Weather บน iPhone ของคุณแล้วแตะที่ไอคอนเมนู 3 บรรทัดที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

ไอคอนรายการสามบรรทัดบนแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

2. ในหน้าจอถัดไป ให้แตะที่ + อยู่ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

ไอคอนบวกในแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

3. ในหน้าจอถัดไป ให้พิมพ์ชื่อเมืองที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะผลการค้นหาที่ตรงกับเมืองหรือที่ตั้ง

ค้นหาเมือง iPhone Weather App

เมืองที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในแอพ Weather และ iPhone จะเริ่มแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและสภาพอากาศสำหรับเมืองที่คุณเพิ่งเพิ่มไปยังแอพ Weather

2. ลบเมืองในแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

คุณสามารถลบเมืองออกจากแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone ได้ทุกเมื่อ

1. เริ่มแอพ Weather บน iPhone ของคุณแล้วแตะที่ไอคอนเมนู 3 บรรทัด ซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

ไอคอนรายการสามบรรทัดบนแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

2. ในหน้าจอถัดไป ให้แตะชื่อเมืองที่คุณต้องการลบค้างไว้แล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อแสดงตัวเลือกการลบ

จัดเรียงเมืองใหม่ในแอปพยากรณ์อากาศของ iPhone

4. จากนั้นแตะที่ตัวเลือก ลบ เพื่อลบเมืองที่เลือกออกจากแอพ Weather บน iPhone ของคุณ

ลบเมืองออกจากแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

เมื่อเมืองที่เลือกถูกลบออกจากแอพ Weather คุณจะไม่เห็นข้อมูลสภาพอากาศสำหรับเมืองนั้นบน iPhone ของคุณอีกต่อไป

3. จัดเรียงเมืองในแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

ในกรณีที่คุณเพิ่มเมืองหลายเมืองในแอป Weather คุณสามารถจัดเรียงเมืองใหม่ได้โดยเลื่อนขึ้นหรือลงในรายการ

1. เริ่มแอพ Weather บน iPhone ของคุณแล้วแตะที่ไอคอนเมนู 3 บรรทัด ซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

ไอคอนรายการสามบรรทัดบนแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

2. ในหน้าจอถัดไป แตะค้างไว้ที่ชื่อเมืองที่คุณต้องการย้ายขึ้นหรือลงรายการ

จัดเรียงเมืองใหม่ในแอปพยากรณ์อากาศของ iPhone

3. ถัดไป ลากเมืองที่เลือกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการดูบนแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone แล้วปล่อยนิ้วของคุณ

คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้ ในกรณีที่คุณมีเมืองหรือสถานที่อื่น ๆ ที่คุณต้องการจัดเรียงใหม่บนแอพ iPhone Weather

4. เปลี่ยนจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์บนแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

คุณสามารถสลับระหว่างเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ได้ตลอดเวลาในแอพสภาพอากาศของ iPhone

1. เริ่มแอพ Weather บน iPhone ของคุณแล้วแตะที่ไอคอนเมนู 3 บรรทัด ซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

ไอคอนรายการสามบรรทัดบนแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

2. ในหน้าจอถัดไป ให้แตะที่ °C เพื่อให้แอพ Weather แสดงอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส

เปลี่ยนการรายงานอุณหภูมิเป็นรูปแบบเมตริกในแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

3. หากคุณต้องการดูอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ ให้แตะที่ปุ่ม °F แล้วคุณจะเห็นอุณหภูมิที่แสดงเปลี่ยนเป็นองศาฟาเรนไฮต์ทันที

เปลี่ยนการรายงานอุณหภูมิเป็นรูปแบบอิมพีเรียลในแอพพยากรณ์อากาศของ iPhone

ปุ่ม °C/°F ทำงานเหมือนกับการสลับ ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนการอ่านอุณหภูมิจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ในแอพ Weather App บน iPhone ของคุณ